FARE ZEHİRLERİ

Kemirgen mücadelesinde kullanılan fare zehirleri 3 ana grupta toplanmıştır. Blok,Pasta ve pellet formda olan bu ürünler , günümüzde artık 2.nesil antikoagulant aktif maddeler kullanılarak üretilmektedir.   Blok formda bulunan ürünler daha çok Fare ve sıçan mücadelesinde şehirsel alanda ev ve gıda işletmelerinin dış alanlarında tercih edilmektedir. Pasta formu ürünler ise nemli ortamlarda (rogar içleri vb...) hayvan çiftliklerinde tercih edilmektedir. Hayvan çiftliklerinde Pasta fare zehirlerinin tercih edilmesinin sebebi , içeriğinin tahıl kökenli ürünlerden oluşmamasıdır.  Tahıl içerikli ürünlerin hayvan çiftliklerinde bol şekilde bulunmasından dolayı ona farklı tatlarda yemlenme imkanı sunmuş olmaktayız. PEllet fare zehiri   ise daha çok küçük ev fareleri ve tarla farelerinin mücadelesinde kullanılmaktadır.  2.nesil antikoagulant maddelerden oluşan tüm fare zehirleri bir memeli olan fareleri ve sıçanları iç kanama yoluyla öldürmektedir. Bu ölüm hızlı bir şekilde olması kemirgen mücadelesi nde istenmeyen bir durumdur. Bunun yavaş ve doğal bir şekilde olması mücadelesinin başarısı açısından önemlidir. 


Fare zehirleri 3 ana grupta toplanır.

1. mum blok fare zehirleri ( Tomcat 2 - Rodillon Mum Blok- Klerat mum blok- Sorexa mum blok vb...)

2.Pasta fare zehirleri  (rodillon pasta , Broditop pasta, Bonirat Pasta , Sorexa pasta , vb...)

3.Pelet fare zehirleri  (Vertex pelet, Sorexa pelet, Tomcat pelet vb...) 

Alışveriş sepetiniz boş!