Phorid sinekleri , 2-3 mm boyutunda olup ve görünüm olarak küçük ev sineklerini andırmaktadır. Ayrıca çok kısa antene ve karakteristik kambura sahiptirler. Bu yüzden bunlara
kambur sinekleri de denilmektedir. Phoridlerin larvaları sivri kafalı, krem beyaz renkli ve bacaksızdırlar. Larvaların boyu 1-6 mm uzunluğunda ve larvanın ucu küt şeklindedir.