Sinek yakalama cihazlarının kullanılmasının 2 tür amacı vardır.
Birincisi kontrol edilmek istenilen ortamı( gıda imalathanesi, yemekhane, lobi, lokanta vb…) 7/24 monitör etmesi . Pest control operatörleri belli periyotlar halinde bu ortamlarda servis hizmeti verirler. Ancak bu cihazlar sayesinde bir haşerenin varlığı, türü, olası üreme alanları gibi bilgiler çok kısa sürede anlaşılır ve konusunda uzman operatörler sayesinde gerekli önlemler alınır ya da alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgi
verilir.
                                         
İkincisi ise ortamda bulunan uçan haşerenin üretilen ürünü kontamine etmesini engellemek amacıyla yakalamaktır. Örneğin ; ambalajlanmış bir çikolatanın ya da bir lokantada çorbanın içerisindeki sineği engellemiş olur.
Her türlü gıda imalathanesinde kullanımı hijyenik açıdan uygundur. Özellikle gıda fabrikalarının üretim hatlarında, depo alanlarında, yemekhanelerde, ambalajlama ünitesinde, depo giriş ve çıkışlarında, ofis departmanlarında, otel lobilerinde, hastanelerin yoğun bakım , yeni doğan ve ameliyathane ünitelerinde kullanımı son derece gereklidir.
Her ne kadar yalıtım yapılsa bile imalathanelere bir şekilde girebilen ya da içerde üreyebilen uçan haşereler uygun konumlandırılan bu cihazlar sayesinde bertaraf edilebilir. Cihaz seçiminde dikkat edilecek hususları buradan inceleyebilirsiniz.